21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
Alternative Paradise

Participating artist

Yo Akiyama   (Japan)

Maggie Cardelus

  (USA / Italy)
Canan Dagdelen   (Turkey / Austria)
Angelo Filomeno   (Italy / USA)
Kenichi Kanazawa   (Japan)
Hiroto Kitagawa   (Japan)
Ruriko Murayama   (Japan)
Tetsuya Nakamura   (Japan)
Atsushi Saga   (Japan)
Anne Wilson   (USA)
Sofi Zezmer   (Poland / Germany)
And others    

- T-room project -   Kengo Kuma + Naoto Fukasawa + Kenya Hara + Toshio Iwai (Japan)

Studio product artists -
Shigetaka Aikawa, Norio Fukushima, Minoru Harada, Koji Hatakeyama, Hiroshi Hoshida, Miyoji Ishida, Isaburo Kado, Nobuhisa Kawamoto, Kiba Motoko, Fujio Kitade, Masaki Kusada, Fumio Mae, Kenji Maida, Kanchi Miyazaki, Hyakusen Murata, Yoshihiko Murata, Yoshiko Murota, Mamoru Nakagawa, Hiroshi Nakamachi, Koichi Nakano, Motokatsu Nakamura, Takuo Nakamura, Shogyo Oba, Ohi Chozaemon, Ohi Toshio, Katsuya Ogita, Naodai Sakashita, Katsuhiko Toide, Yasokichi Tokuda, Kazumi Tsuji, Iraku Uozumi, Shuichi Yanaga, Toyonari Yoneda, Akira Yoneyama, Minori YoshidaAbout the Exhibition Artists Events Admission / Inquires