• Я[á:r] issue 06 / 2016
  21st Century Museum of Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-57-1 / 2016
 • Я[á:r] issue 05 / 2013
  21st Century Museum of Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-36-6 / 2013
 • Я[á:r] issue 04 / 2007
  21st Century Museum of Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-09-0 / 2007
 • Я[á:r] issue 03 / 2004
  21st Century Museum of Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, construction office / 4-9900750-7-2 / 2004
 • Я[á:r] issue 02 / 2003
  21st Century Museum of Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, construction office / 4-9900750-5-6 / 2003
 • Я[á:r] issue 01 / 2002
  office for 21st Century Museum of Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa construction / 4-9900750-3-X / 2002
TOP