21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. | Luc TUYMANS

COLLECTION

Luc TUYMANS

No.7 Needles

1975
oil on canvas
H151 × W100cm
©Luc TUYMANS
photo: SAIKI Taku

Double Sun

2006
oil on canvas
H168 × W142cm
©Luc TUYMANS
photo: SAIKI Taku

TOP