21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. | TOKUDA Yasokichi III

COLLECTION

TOKUDA Yasokichi III

Bowl, brilliant glaze, Gyo

1993
color-glazed porcelain
H8.5 × φ55cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Bowl, brilliant glaze, Gyo

1994
color-glazed porcelain
H9.5 × φ55cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Bowl, floral design, brilliant glaze

1998
color-glazed porcelain
H9.5 × φ54.0cm
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Oblate-shaped pot, deep and brilliant glaze

1989
color-glazed porcelain
H32 × φ32cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Flower vase, deep and brilliant glaze, Yoran

1990
color-glazed porcelain
H26.5 × φ36cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Pot, deep and brilliant glaze

1995
color-glazed porcelain
H33 × φ39cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Pot, carving pattern, deep and brilliant glaze

1996
color-glazed porcelain
H28 × φ34.5cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Pot, deep and brilliant glaze

1997
color-glazed porcelain
H33 × φ38.5cm
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Pot, line pattern, deep and brilliant glaze

2003
color-glazed porcelain
H75 × φ31cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Pot, nine edges, deep and brilliant glaze

2006
color-glazed porcelain
H32 × φ35.5cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Pot, carving pattern, deep and brilliant glaze

2006
color-glazed porcelain
H37 × φ28cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

Pot, carving pattern, deep and brilliant glaze

2006
color-glazed porcelain
H25 × φ26.5cm
gift of TOKUDA Yasokichi, 2007
©TOKUDA Yasokichi IV
photo: SAIKI Taku

TOP